• slide
  • slide
  • slide

Ved driftsforstyrelse....

Ring på telefon:  40 90 64 02

Vandets hårdhed har en værdi på °dH 13

Det betyder at vandet er middel hårdt til hårdt. Det skal du vide, når du skal indstille din vaske- eller opvaskemaskine.

Det er calcium og magnesium der bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand, og et lille indhold giver blødt vand.

Måleraflæsning

Vandmåleren skal aflæses én gang årligt pr. 31. december og aflæsningen skal indsendes inden 5. januar.

Se mere under selvbetjening.