Flytning

Husk at melde ejerskifte eller flytning, til bestyrelsen.

Send en mail til kontoret med information om ejerskifte (kontor@noedebovandvaerk.dk). Se yderligere information under Kontakt

Ved ejerskifte skal sælger og køber selv at ordne mellem-værende vedrørende vandafgifter gennem refusionsopgørelsen.

 

Således står der i vedtægterne, § 5 stk. 4:

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlernmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet har modtaget meddelelsen om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.