Generalforsamling

Ordinær generalforsamling...
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned.